Historie a současnost

První písemná zmínka o Rosicích pochází z roku 1259, kdy byli majiteli panství Bohuš a Hartman z Rosic. Roku 1278 zde tábořil císař Rudolf. Tehdy již na vrcholu kopce, v místě dnešního zámku, stával hrad, ze tří stran chráněný rybníky a příkrými stráněmi. Ve čtrnáctém a první polovině století patnáctého patřily Rosice významnému rodu Hechtů, který velmi přispěl k rozvoji panství. Hechtové měli, dle svého příjmení, v erbu štiku, která zůstala ve znaku města doposud.

Dalšími neméně významnými majiteli panství byli Jan starší ze Žerotína, který v nedalekých Kralicích založil tiskárnu v níž byla vytištěna známá Bible Kralická a jeho syn Karel, který dokončil přestavbu zámku. 20. září 1907 byly Rosice rozhodnutím císaře Františka Josefa prvního povýšeny z městyse na město. Od konce 19. století měla značný význam pro rozvoj města těžba černého uhlí v oblasti Rosicko-oslavanské uhelné pánve, která byla ukončena v devadesátých letech 20. století ve Zbýšově.

Město Rosice leží 20 km západně od Brna v půvabně zvlněném výběžku Českomoravské vrchoviny v Boskovické brázdě a nachází se v nadmořské výšce 338 m. Jižní částí města protéká říčka Bobrava. Z východu a západu město obklopují lesy. Žije zde více než šest tisíc obyvatel na rozloze 1274 ha. Rosice protínají silnice I. třídy č. 23 vedoucí z Brna do Třebíče a železniční trať Brno–Jihlava. Historicky je město Rosice přirozenou spádovou obcí pro široké okolí, proto patří od roku 2003 mezi obce s rozšířenou působností a vykonává správu v obvodu, do kterého je zahrnuto celkem 23 okolních obcí.